"current relationship" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne stosunki
  1. current przymiotnik + relationship rzeczownik
    Silna kolokacja

    Doing so can help the patient learn to be more objective about current relationships.

powered by  eTutor logo