"relate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

relate czasownik

relate + rzeczownik
Kolokacji: 9
relate In-Chambers Opinions • relate one's experiences • relate the story • relate the tale • relate information • ...
czasownik + relate
Kolokacji: 4
include related • related to listened • cover related • conducted relating
relate + przyimek
Kolokacji: 25
related to • related by • related through • related with • related in • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) to, by, through, with, in, ...
Kolokacji: 12
1. relate of = wiązać z relate of
2. relate within = powiąż wewnątrz relate within
4. relate under = powiąż poniżej relate under
5. relate after = powiąż potem relate after
6. related among = powiązany wśród related among
7. relate over = wiązać ponad relate over
8. relate before = powiąż wcześniej relate before
9. relate around = powiąż wokół relate around
10. relate against = wiązać przeciwko relate against
11. related since = powiązany od tej pory related since
12. relate without = powiąż na zewnątrz relate without
13. relate until = wiązać do czasu gdy relate until
relate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
directly related • closely related • relate specifically • primarily related • well related • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.