"relate stories" — Słownik kolokacji angielskich

relate stories kolokacja
Popularniejsza odmiana: relate the story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opowiedz historie
  1. relate czasownik + story rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He would not speak about those until she related her story in full.

powered by  eTutor logo