"relate the story" — Słownik kolokacji angielskich

relate the story kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opowiedz historię
  1. relate czasownik + story rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They come and read the short story related to the film.

powered by  eTutor logo