"relate closely" — Słownik kolokacji angielskich

relate closely kolokacja
Popularniejsza odmiana: closely related
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powiąż blisko
  1. relate czasownik + closely przysłówek
    Zwykła kolokacja

    How closely related a person is to the relatives with the health problem.

powered by  eTutor logo