MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"relate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

relate czasownik

relate + rzeczownik
Kolokacji: 9
relate In-Chambers Opinions • relate one's experiences • relate the story • relate the tale • relate information • ...
czasownik + relate
Kolokacji: 4
include related • related to listened • cover related • conducted relating
relate + przyimek
Kolokacji: 25
related to • related by • related through • related with • related in • ...
relate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
directly related • closely related • relate specifically • primarily related • well related • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
(1) directly, indirectly
Kolokacji: 2
(5) particularly, especially
Kolokacji: 2
3. chemically related = chemicznie powiązać chemically related
4. genetically related = genetycznie powiązać genetically related
5. highly related = bardzo powiązać highly related
6. later relate = później powiąż later relate
7. structurally related = pod względem struktury powiązany structurally related
8. inversely related = w sposób odwrotnie proporcjonalny powiązany inversely related
9. relate thereto = powiąż do tego relate thereto
10. frequently related = często wiązać frequently related
11. historically related = historycznie powiązać historically related
12. reasonably related = słusznie powiązać reasonably related
13. causally related = przyczynowo powiązany causally related
14. largely relate = w dużej mierze powiąż largely relate
15. ethnically related = z etnicznego punktu widzenia powiązany ethnically related
(7) solely, exclusively
Kolokacji: 2
(8) positively, simply
Kolokacji: 2
(9) partly, totally
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.