"relate" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

relate czasownik

relate + rzeczownik
Kolokacji: 9
relate In-Chambers Opinions • relate one's experiences • relate the story • relate the tale • relate information • ...
czasownik + relate
Kolokacji: 4
include related • related to listened • cover related • conducted relating
relate + przyimek
Kolokacji: 25
related to • related by • related through • related with • related in • ...
relate + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 41
directly related • closely related • relate specifically • primarily related • well related • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.