"relate what story" — Słownik kolokacji angielskich

relate what story kolokacja
Popularniejsza odmiana: relate the story
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiązać co historia
  1. relate czasownik + story rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He would not speak about those until she related her story in full.

powered by  eTutor logo