"well related" — Słownik kolokacji angielskich

well related kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobrze powiązać
  1. relate czasownik + well przysłówek
    Zwykła kolokacja

    They have both become known for their ability to relate well to players.

powered by  eTutor logo