ANGIELSKI NA START!Promocja -40% tylko do niedzieli!Sprawdź

"prove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prove czasownik

prove + rzeczownik
Kolokacji: 103
prove one's point • prove one's innocence • prove one's case • prove one's worth • prove one's theory • prove one's ability • ...
czasownik + prove
Kolokacji: 14
try to prove • failed to prove • need to prove • want to prove • go to prove • ...
prove + przyimek
Kolokacji: 31
prove beyond • prove to • prove by • prove over • prove against • ...
prove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 362
prove difficult • prove successful • prove popular • prove useful • prove effective • prove impossible • prove fatal • prove wrong • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 86
1. prove difficult = okazać się trudnym prove difficult
2. prove successful = okaż się udany prove successful
3. prove popular = okaż się popularny prove popular
4. prove useful = okazać się użytecznym prove useful
5. prove effective = okaż się skuteczny prove effective
6. prove impossible = okaż się niemożliwy prove impossible
7. prove fatal = okaż się śmiertelny prove fatal
8. prove wrong = okaż się zły prove wrong
9. prove true = okaż się prawdziwym prove true
10. prove unsuccessful = okaż się nieudany prove unsuccessful
11. prove correct = okaż się poprawny prove correct
12. prove costly = okaż się kosztowny prove costly
13. prove controversial = okaż się kontrowersyjny prove controversial
14. prove unable = okaż się niezdolny prove unable
15. prove disastrous = okaż się fatalny prove disastrous
16. prove invaluable = okaż się nieoceniony prove invaluable
17. prove false = okaż się bezpodstawnym prove false
18. prove valuable = okaż się cenny prove valuable
19. prove ineffective = okaż się nieskuteczny prove ineffective
21. prove fruitless = okaż się bezowocny prove fruitless
23. prove elusive = okaż się nieuchwytny prove elusive
24. prove inadequate = okaż się niedostateczny prove inadequate
25. prove unpopular = okaż się niepopularny prove unpopular
26. prove decisive = okaż się zdecydowany prove decisive
27. prove helpful = okaż się pomocny prove helpful
28. prove crucial = okaż się decydujący prove crucial
29. later prove = później udowodnij later prove
30. proved right = potwierdzone autentyczność prawo proved right
31. prove strong = okaż się silny prove strong
32. prove expensive = okaż się drogi prove expensive
33. quickly prove = szybko udowodnij quickly prove
34. well prove = dobrze udowodnij well prove
35. prove beneficial = okaż się zbawienny prove beneficial
36. prove problematic = okaż się problematyczny prove problematic
37. prove important = okaż się ważny prove important
38. prove accurate = okaż się dokładny prove accurate
39. prove insufficient = okaż się niewystarczający prove insufficient
40. prove necessary = okaż się niezbędny prove necessary
41. prove dangerous = okaż się niebezpieczny prove dangerous
42. prove profitable = okaż się przynoszący zyski prove profitable
43. prove troublesome = okaż się nieznośny prove troublesome
44. prove influential = okaż się istotny prove influential
45. prove adept = dowiedź mistrza prove adept
46. prove useless = okaż się nieprzydatny prove useless
47. prove capable = okaż się zdolny prove capable
48. prove easy = okaż się łatwy prove easy
49. prove disappointing = okaż się słaby prove disappointing
50. prove unfounded = okaż się bezpodstawny prove unfounded
51. prove fruitful = okaż się owocny prove fruitful
52. prove unreliable = okaż się niesolidny prove unreliable
53. prove attractive = okaż się atrakcyjny prove attractive
54. prove short-lived = okaż się krótkotrwały prove short-lived
55. prove incapable = okaż się niezdolny prove incapable
56. prove reliable = okaż się niezawodny prove reliable
58. prove hard = udowodnij mocno prove hard
59. so far proved = do tej pory udowodnić so far proved
60. prove embarrassing = okaż się żenujący prove embarrassing
62. prove vital = okaż się istotny prove vital
63. prove interesting = okaż się interesujący prove interesting
65. prove satisfactory = okaż się zadowalający prove satisfactory
66. prove unsatisfactory = okaż się niezadowalający prove unsatisfactory
67. prove critical = okaż się kluczowy prove critical
68. prove vulnerable = okaż się podatny prove vulnerable
69. prove unnecessary = okaż się niepotrzebny prove unnecessary
70. prove resistant = okaż się oporny prove resistant
71. prove impractical = okaż się niepraktyczny prove impractical
72. prove resilient = okaż się odporny prove resilient
73. prove sufficient = okaż się wystarczający prove sufficient
74. prove willing = okaż się skłonny prove willing
75. prove superior = okaż się nadrzędny prove superior
76. prove able = okaż się zdolny prove able
77. prove deadly = udowodnij śmiertelnie prove deadly
78. prove possible = okaż się możliwy prove possible
79. prove once = udowodnij raz prove once
80. prove instrumental = dowiedź utworu instrumentalnego prove instrumental
81. prove safe = okaż się bezpieczny prove safe
83. prove tough = okaż się nieustępliwy prove tough
84. prove challenging = okaż się ambitny prove challenging
85. prove durable = okaż się wytrzymały prove durable
86. prove worthy = okaż się szlachetny prove worthy

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.