ANGIELSKI NA START!Promocja -40% tylko do niedzieli!Sprawdź

"prove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prove czasownik

prove + rzeczownik
Kolokacji: 103
prove one's point • prove one's innocence • prove one's case • prove one's worth • prove one's theory • prove one's ability • ...
czasownik + prove
Kolokacji: 14
try to prove • failed to prove • need to prove • want to prove • go to prove • ...
prove + przyimek
Kolokacji: 31
prove beyond • prove to • prove by • prove over • prove against • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
3. prove by = udowadniać przez prove by
6. prove over = udowadniać ponad prove over
8. prove in = udowadniać w prove in
10. prove on = udowadniać na prove on
11. prove at = udowadniać przy prove at
12. prove for = udowadniać dla prove for
13. prove from = udowadniać z prove from
14. prove of = udowadniać z prove of
15. prove about = udowadniać około prove about
16. prove after = udowodnij potem prove after
17. prove without = udowodnij na zewnątrz prove without
18. prove that = udowodnij, że prove that
19. prove among = udowadniać wśród prove among
20. prove under = udowodnij poniżej prove under
21. prove out = udowodnij na zewnątrz prove out
prove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 362
prove difficult • prove successful • prove popular • prove useful • prove effective • prove impossible • prove fatal • prove wrong • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.