"prove by" — Słownik kolokacji angielskich

prove by kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udowadniać przez
  1. prove czasownik + by przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Of course, there was nothing left to prove by that time.

    Podobne kolokacje: