"prove against" — Słownik kolokacji angielskich

prove against kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udowadniać przeciwko
  1. prove czasownik + against przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The difficult thing has been ever to prove anything against him.

    Podobne kolokacje: