"prove beyond" — Słownik kolokacji angielskich

prove beyond kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): udowodnij dalej
  1. prove czasownik + beyond przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Later, the child was proved beyond doubt to be the woman's own daughter.

    Podobne kolokacje: