"prove" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prove czasownik

prove + rzeczownik
Kolokacji: 103
prove one's point • prove one's innocence • prove one's case • prove one's worth • prove one's theory • prove one's ability • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 28
2. prove one's innocence = udowodnić swoją niewinność prove one's innocence
3. prove one's case = udowadniać czyjś przypadek prove one's case
4. prove one's worth = udowadniać czyjś wartość prove one's worth
6. prove one's ability = udowadniać czyjś umiejętność prove one's ability
7. prove one's claim = udowadniać swoje roszczenie prove one's claim
8. prove one's loyalty = udowadniać czyjś lojalność prove one's loyalty
9. prove one's value = udowadniać czyjś wartość prove one's value
10. prove one's mettle = wykazać się, pokazać swój charakter prove one's mettle
11. chance to prove = okazja by udowodnić chance to prove
12. prove one's guilt = udowadniać czyjś wina prove one's guilt
14. evidence to prove = dowody by udowodnić evidence to prove
15. way to prove = sposób by udowodnić way to prove
16. prove one's identity = legitymować się, wylegitymować się prove one's identity
17. prove a success = dowiedź sukcesu prove a success
20. prove a thing = dowiedź rzeczy prove a thing
21. prove one's undoing = udowadniać czyjś zguba prove one's undoing
22. prove one's superiority = udowadniać czyjś wyższość prove one's superiority
23. prove one's love = udowadniać czyjś miłość prove one's love
24. prove one's power = udowadniać czyjś moc prove one's power
25. opportunity to prove = okazja by udowodnić opportunity to prove
26. prove one's effectiveness = udowadniać czyjś skuteczność prove one's effectiveness
27. prove results = dowiedź wyników prove results
28. prove a way = dowiedź drogi prove a way
czasownik + prove
Kolokacji: 14
try to prove • failed to prove • need to prove • want to prove • go to prove • ...
prove + przyimek
Kolokacji: 31
prove beyond • prove to • prove by • prove over • prove against • ...
prove + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 362
prove difficult • prove successful • prove popular • prove useful • prove effective • prove impossible • prove fatal • prove wrong • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.