"prove vital" — Słownik kolokacji angielskich

prove vital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okaż się istotny
  1. prove czasownik + vital przymiotnik
    Zwykła kolokacja

    Out of this evening's effort, he had gained one thing which might prove vital to the plans that lay ahead.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo