ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"consider vital" — Słownik kolokacji angielskich

consider vital kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): uważaj za istotny
  1. consider czasownik + vital przymiotnik
    Silna kolokacja

    This is considered vital to promote good health and safety.

powered by  eTutor logo