"prove true" — Słownik kolokacji angielskich

prove true kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): okaż się prawdziwym
  1. prove czasownik + true przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    A fact is an idea that has been proven true.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo