BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"prize" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prize rzeczownik

rzeczownik + prize
Kolokacji: 100
Nobel Prize • Pulitzer Prize • cash prize • Booker Prize • Jury Prize • consolation prize • Turner Prize • Nobel Peace Prize • Israel Prize • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 21
(1) Nobel, chemistry, Carnegie
Kolokacji: 5
(2) Pulitzer, book, screenplay
Kolokacji: 3
(3) cash, bonus
Kolokacji: 2
(5) Jury, UNESCO, Choice
Kolokacji: 3
(6) consolation, Peace
Kolokacji: 2
(9) Stalin, Lenin
Kolokacji: 2
(10) Man, Giller, Abel
Kolokacji: 3
(11) Mercury, gold
Kolokacji: 3
2. place prize = miejsce nagroda place prize
3. journalism prize = dziennikarstwo nagroda journalism prize
4. architecture prize = architektura nagroda architecture prize
  • The museum won the 2009 Lu Ban Prize, the top architecture prize in China.
  • It won a national architecture prize in 1989.
  • The station, designed by Sir William Tite, won an architecture prize.
  • The new library building completed in 2011 has won several architecture prizes and has been praised both within Norway and abroad.
  • In 2004 the station received the Renault Traffic Design Award, an architecture prize.
  • That dormitory won an architecture prize.
  • Zeuner received the senate of Hamburg's architecture prize for the renovation.
  • I don't know anything about book prizes and architecture prizes, so the following comment relates only to visual art:
  • A pleasing square-and-rhombus edifice of colourful glass and steel, the museum won the Spanish architecture prize a few years back.
  • The remodelling was awarded the German architecture prize (in German) in 2001.
5. photography prize = fotografika nagroda photography prize
6. Media Prize = Nagroda medialna Media Prize
(13) poetry, nonfiction
Kolokacji: 2
(14) door, Memorial, reporting
Kolokacji: 3
(15) Wolf, actor, Actress, Gershwin
Kolokacji: 4
(20) Year, Audience
Kolokacji: 2
(21) dollar, x, guinea, Blackburn
Kolokacji: 4
(22) lottery, raffle
Kolokacji: 2
(25) brilliancy, Excellence
Kolokacji: 2
(27) science, economics
Kolokacji: 2
prize + rzeczownik
Kolokacji: 49
prize money • prize winner • prize fund • Nobel Prize winner • Pulitzer Prize winner • prize crew • ...
prize + czasownik
Kolokacji: 17
prize includes • prize goes • Pulitzer Prize winning • prize awards • prize consists • ...
czasownik + prize
Kolokacji: 30
nominate for the Nobel Prize • shortlist for the Booker Prize • compete for prizes • win the prize • prize is given • capture prizes • ...
przymiotnik + prize
Kolokacji: 56
top prize • grand prize • big prize • literary prize • annual prize • special prize • prestigious prize • large prize • major prize • ...
przyimek + prize
Kolokacji: 9
in prizes • with prizes • on the prize • for the prize • to the prize • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.