14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
2. present threat = obecna groźba present threat
3. present inhabitant = obecny mieszkaniec present inhabitant
  • The present inhabitants of Dragon's Point, however, were not the adventurous type.
  • He then took measures to find out who were the present inhabitants of the land, and who their rulers.
  • Historians believe that they were all either displaced or absorbed by the ancestors of the present inhabitants.
  • Most of Sivand's present inhabitants are involved in horticulture and farming.
  • In the meantime my body's present inhabitant would be snatched back into his own body far in the past.
  • Flanking the photographs are samplings of art by past and present inhabitants.
  • These are the parts of the city's history that its present inhabitants prefer to remember.
  • Many of the old systems are still running, but I'd guess that the present inhabitants have little idea how they work.
  • Using that definition, about 85 percent of the island's present inhabitants are Taiwanese.
  • How are the statues linked to the present inhabitants of the island?
4. present occupant = obecny mieszkaniec present occupant
5. present self = niniejsze własne ja present self
6. present resident = obecny mieszkaniec present resident
7. present employee = obecny pracownik present employee
8. present employer = obecny pracodawca present employer
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.