"Present Danger" — Słownik kolokacji angielskich

Present Danger kolokacja
Popularniejsza odmiana: present danger
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Obecne Niebezpieczeństwo
  1. present przymiotnik + danger rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    By taking your place, I can meet the present danger.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo