BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"present" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

present przymiotnik

present + rzeczownik
Kolokacji: 323
present location • present form • present situation • present position • present condition • present moment • present circumstance • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
(8) value, standard, price, cost
Kolokacji: 4
(9) day, writer, author, Pope
Kolokacji: 4
(22) size, length, distance
Kolokacji: 3
(23) company, number, one, unit
Kolokacji: 4
1. present show = obecne widowisko present show
  • Their present appearance was created by movements of the Earth around 300 million years ago.
  • No one could connect that picture with his present appearance.
  • It was created in its present appearance the 13th century.
  • Its present appearance dates back to the end of the 14th century.
  • Founded in 1631, its present appearance is mostly from around 1920.
  • The church got its present appearance in the 19th century.
  • The fort took on its present appearance only in the last century or so.
  • The courtyard is open to the sea and took on its present appearance in the 1820s.
  • It was these works that gave the building its present appearance.
  • The greatest changes, which have given the building its present appearance, took place between 1885 and 1887.
(31) campus, garden
Kolokacji: 2
(32) king, Queen, Bishop
Kolokacji: 3
(39) cathedral, Earl, Duke
Kolokacji: 3
(40) participle, tense, past
Kolokacji: 3
(41) article, paper, report
Kolokacji: 3
(44) wife, husband
Kolokacji: 2
(46) volume, book, text, format
Kolokacji: 4
(47) species, model, theory, genus
Kolokacji: 4
(48) opportunity, Street
Kolokacji: 2
(49) Park, lineup
Kolokacji: 2
(50) diocese, parish
Kolokacji: 2
(51) technology, editor
Kolokacji: 2
(52) strength, prosperity
Kolokacji: 2
(53) trajectory, chaos
Kolokacji: 2
(54) obstacle, lighthouse
Kolokacji: 2
przysłówek + present
Kolokacji: 29
physically present • longer present • actually present • naturally present • present well • ...
present + przyimek
Kolokacji: 28
present throughout • present during • present at • present in • present for • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.