BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!SPRAWDŹ >>

"present appearance" — Słownik kolokacji angielskich

present appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny wygląd
  1. present przymiotnik + appearance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their present appearance was created by movements of the Earth around 300 million years ago.

powered by  eTutor logo