ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"present appearance" — Słownik kolokacji angielskich

present appearance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecny wygląd
  1. present przymiotnik + appearance rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Their present appearance was created by movements of the Earth around 300 million years ago.