Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"present show" — Słownik kolokacji angielskich

present show kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obecne widowisko
  1. present przymiotnik + show rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    All these, and many others, are in the present show.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo