PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"point" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

point rzeczownik

rzeczownik + point
Kolokacji: 309
percentage point • vantage point • West Point • reference point • entry point • selling point • turning point • breaking point • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. percentage point = punkt procentowy percentage point
2. vantage point = punkt obserwacyjny vantage point
3. West Point = amerykański uniwersytet wojskowy West Point
5. entry point = ingresja (miejsce w podprogramie) entry point
6. selling point = cechy dodatnie, zalety selling point
8. breaking point = punkt zmęczenia materiału breaking point
9. bonus point = dodatkowy punkt (np. w zawodach) bonus point
10. melting point = temperatura topnienia melting point
11. rendezvous point = punkt spotkania rendezvous point
12. plot point = punkt zwrotny plot point
13. rating point = punkt ratingowy rating point
14. access point = punkt dostępowy, koncentrator AP (w sieciach bezprzewodowych) access point
15. match point = punkt meczowy match point
16. data point = punkt danych data point
17. tipping point = punkt zwrotny, punkt krytyczny tipping point
18. price point = sugerowana cena detaliczna price point
20. transfer point = punkt transferu transfer point
22. transit point = punkt przejściowy transit point
24. basis point = punkt bazowy (jedna setna punktu procentowego) basis point
25. meeting point = punkt zborny meeting point
27. end point = punkt końcowy end point
28. break point = punkt wstrzymania, punkt przerwania (podczas debugowania programu komputerowego) break point
30. midway point = sale recepcyjne punkt midway point
32. point of one's life = punkt z czyjś życie point of one's life
34. experience point = punkt doświadczenia experience point
36. set point = piłka setowa set point
37. Sands Point = Piaski Punkt Sands Point
38. Kings Point = Królowie Punkt Kings Point
39. attachment point = punkt przywiązania attachment point
40. start point = punkt początku start point
41. control point = punkt kontrolny control point
42. crisis point = punkt załamania, punkt krytyczny (np. w karierze) crisis point
43. staging point = punkt wystawienia staging point
44. saturation point = punkt nasycenia saturation point
45. observation point = punkt obserwacyjny observation point
46. College Point = Punkt college'u College Point
48. landing point = punkt lądowania landing point
49. point of departure = punkt wyjścia, punkt wyjściowy point of departure
51. talking point = temat rozmowy talking point
52. gun point = punkt broni gun point
53. quarter point = jedna czwarta punktu quarter point
54. Hunts Point = Poluje na Punkt Hunts Point
55. anchor point = punkt zaczepienia anchor point
56. point of origin = miejsce pochodzenia point of origin
57. exit point = punkt wyjścia exit point
58. point of contact = punkt styku, punkt styczności, punkt kontaktu (z klientem) point of contact
59. point of pride = punkt dumy point of pride
60. distribution point = punkt rozdzielczy distribution point
62. point of light = oświetlony punkt point of light
63. point of interest = sprawa będąca przedmiotem zainteresowania point of interest
64. point of fact = kwestia faktyczna point of fact
66. Crown Point = Korona Punkt Crown Point
67. launching point = wprowadzając na rynek punkt launching point
68. connection point = punkt połączenia connection point
69. focus point = punkt nacisku focus point
70. North Point = Północ Punkt North Point
71. collection point = punkt zbiórki collection point
72. point of law = kwestia prawna point of law
73. point of death = dobra strona śmierci point of death
74. point of sale = punkt sprzedaży point of sale
75. Rocky Point = Rocky Punkt Rocky Point
76. exclamation point = wykrzyknik, znak wykrzyknienia, ! exclamation point
77. City Point = Punkt miasta City Point
78. assembly point = miejsce zbiórki, punkt zbiórki (po ewakuacji) assembly point
79. balance point = punkt równowagi, punkt ciężkości balance point
80. junction point = punkt połączenia junction point
81. Cedar Point = Punkt cedrowy Cedar Point
82. projectile point = grot (włóczni, strzały, rzutki; znaleziony podczas wykopalisk archeologicznych) projectile point
83. gathering point = punkt spotkania gathering point
84. Stevens Point = Stevens Punkt Stevens Point
85. point of time = punkt czasowy point of time
86. danger point = punkt niebezpieczeństwa danger point
87. Hunters Point = Myśliwi wskazują Hunters Point
88. inflection point = przegięcie, punkt przegięcia (w matematyce) inflection point
89. power point = gniazdko elektryczne power point
90. release point = miejsce, w którym dowódca przestaje kontrolować konwój release point
91. Dana Point = Dana Punkt Dana Point
93. dagger point = punkt sztyletu dagger point
94. bullet point = punktor w kształcie kropki, punktator bullet point
95. equilibrium point = punkt równowagi equilibrium point
96. arrival point = punkt przyjazdu arrival point
97. penalty point = punkt karny (w prawie jazdy) penalty point
98. needle point = punkt igły needle point
99. brownie point = pochwała lub uznanie za dobre uczynki brownie point
100. transition point = punkt przejścia transition point
point + rzeczownik
Kolokacji: 92
point guard • point total • point a • point man • point system • point lead • point value • grade point average • points standing • ...
point + czasownik
Kolokacji: 130
point scores • point leads • point seems • point comes • point makes • point includes • point wins • point assists • point adds • ...
czasownik + point
Kolokacji: 348
earn points • turn Point • win points • average several points • get several points • finish with several points • see one's point • ...
przymiotnik + point
Kolokacji: 364
focal point • low point • extra point • main point • certain point • whole point • key point • critical point • boiling point • weak point • ...
przyimek + point
Kolokacji: 46
in point • for several points • between several points • within several points • up several points • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.