ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"play" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

play czasownik

play + rzeczownik
Kolokacji: 709
play football • play guitar • play music • play basketball • play cricket • play baseball • play host • play cards • play instruments • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • The main thing he's happy about is just to go out and play basketball again.
  • She does not play basketball the way most women do.
  • She was playing basketball at a community center across the street from her home.
  • "Did anyone say you should go to school and play basketball later?"
  • No one knew him as the boy who could play basketball and should be left alone.
  • And not everyone can or must play basketball in college.
  • We came here to play basketball, and to make our own past.
  • As a young boy, he started playing basketball early in his life.
  • He then began to play basketball again in less than a month.
  • He played basketball during his late school and college years.
7. play host = gra gospodarz play host
14. play ball = grać według czyichś zasad (stosować się do czyichś wytycznych) play ball
17. play sports = uprawiać sport (np. bieganie) play sports
18. play defense = obrona gry play defense
23. play chess = grać w szachy play chess
25. play poker = poker gry play poker
27. play quarterback = rozgrywający gry play quarterback
29. play politics = wykorzystywać układy play politics
30. play jazz = gra jazz play jazz
31. play havoc = spustoszenie gry play havoc
33. play harmonica = harmonijka ustna gry play harmonica
35. play catch-up = próbować dorównać przeciwnikowi w grze; usiłować doścignąć konkurenta play catch-up
36. play banjo = bandżo gry play banjo
37. play volleyball = gra siatkówka play volleyball
39. play linebacker = linebacker gry play linebacker
40. play shortstop = gra shortstop play shortstop
41. play softball = softball gry play softball
43. play catch = grać w rzucanie, podawać sobie piłkę play catch
44. play chords = akordy gry play chords
45. play blues = gra niebiescy play blues
48. play God = gra Bóg play God
49. play hardball = grać ostro, grać nie fair play hardball
51. play guard = strażnik gry play guard
52. play rock = gra kamień play rock
54. play receiver = słuchawka gry play receiver
58. play mandolin = mandolina gry play mandolin
60. play percussion = gra perkusja play percussion
62. play pieces = kawałki gry play pieces
63. play works = gra skutkuje play works
64. play polo = gra polo play polo
68. play pool = grać w bilard play pool
72. play one's career = grać czyjś kariera play one's career
73. play one's wife = grać czyjś żona play one's wife
74. play one's father = grać czyjś ojciec play one's father
76. play the half = zagraj połowę play the half
77. play several holes = zagraj kilka dziur play several holes
78. play end = gra koniec play end
79. play one's son = grać czyjś syn play one's son
82. play one's daughter = grać czyjś córka play one's daughter
83. play venues = miejsca gry play venues
84. play base = podstawa gry play base
85. play lacrosse = lacrosse gry play lacrosse
87. play lines = linie gry play lines
88. play one's brother = grać czyjś brat play one's brother
89. play union = gra związek zawodowy play union
90. play one's friend = grać czyjś przyjaciel play one's friend
91. play detective = oficer śledczy gry play detective
92. play trombone = puzon gry play trombone
94. play favorites = faworyzować play favorites
96. play a tour = zagraj wycieczkę play a tour
99. play one's love interest = grać czyjś wątek miłosny play one's love interest
100. play several events = zagraj kilka wydarzeń play several events
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 116
czasownik + play
Kolokacji: 201
start playing • stop playing • enjoy playing • love playing • continue playing • begin playing • keep playing • like playing • seen playing • ...
play + przyimek
Kolokacji: 89
play out • play against • play alongside • play back • play down • play off • play up • ...
play + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 261
play together • play professionally • play hard • play collegiately • play poorly • play live • play fair • play dead • play good • play low • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.