KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"play receiver" — Słownik kolokacji angielskich

play receiver kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): słuchawka gry
  1. play czasownik + receiver rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    So he played wide receiver and defensive back for one season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo