"play jazz" — Słownik kolokacji angielskich

play jazz kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): gra jazz
  1. play czasownik + jazz rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I'm just sort of like a white guy who can play jazz.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo