"play venues" — Słownik kolokacji angielskich

play venues kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca gry
  1. play czasownik + venue rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, this was also the last time he regularly played such venues.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo