"play keyboards" — Słownik kolokacji angielskich

play keyboards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): klawiatury gry
  1. play czasownik + keyboard rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Young began playing keyboard and piano at the age of five.

    Podobne kolokacje: