"past" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

past rzeczownik

past + czasownik
Kolokacji: 6
past comes • haunted by one's past • past makes • past includes • past influences • ...
czasownik + past
Kolokacji: 41
know about one's past • forget the past • remember the past • reveal from the Welsh past • confront one's past • ...
przymiotnik + past
Kolokacji: 125
recent past • distant past • glorious past • troubled past • ancient past • criminal past • long past • dark past • industrial past • ...
przyimek + past
Kolokacji: 16
about one's past • in the past • from the past • into the past • through one's past • ...

past przymiotnik

past + rzeczownik
Kolokacji: 279
past year • past decade • past month • past week • past century • past experience • past couple • past event • past midnight • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.