"past time" — Słownik kolokacji angielskich

past time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): po czasie
  1. past przymiotnik + time rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He has set the record 11 of the past 21 times.

    Podobne kolokacje: