ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"past" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

past rzeczownik

past + czasownik
Kolokacji: 6
past comes • haunted by one's past • past makes • past includes • past influences • ...
czasownik + past
Kolokacji: 41
know about one's past • forget the past • remember the past • reveal from the Welsh past • confront one's past • ...
przymiotnik + past
Kolokacji: 125
recent past • distant past • glorious past • troubled past • ancient past • criminal past • long past • dark past • industrial past • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 19
1. recent past = niedawna przeszłość recent past
2. distant past = daleka przeszłość distant past
3. glorious past = cudowna przeszłość glorious past
4. troubled past = zmartwiona przeszłość troubled past
5. ancient past = starożytna przeszłość ancient past
6. long past = długa przeszłość long past
7. criminal past = przestępcza przeszłość criminal past
8. industrial past = przemysłowa przeszłość industrial past
9. dark past = ciemna przeszłość dark past
10. Nazi past = Nazistowska przeszłość Nazi past
11. remote past = zamierzchła przeszłość remote past
12. violent past = agresywna przeszłość violent past
13. immediate past = natychmiastowa przeszłość immediate past
14. mysterious past = tajemnicza przeszłość mysterious past
15. checkered past = burzliwa przeszłość checkered past
16. Communist past = Komunistyczna przeszłość Communist past
17. rich past = bogata przeszłość rich past
18. painful past = bolesna przeszłość painful past
19. historical past = historyczna przeszłość historical past
przyimek + past
Kolokacji: 16
about one's past • in the past • from the past • into the past • through one's past • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.