"glorious past" — Słownik kolokacji angielskich

glorious past kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cudowna przeszłość
  1. glorious przymiotnik + past rzeczownik
    Silna kolokacja

    New York has a glorious past, of course, and the preservation movement is not to be taken for granted.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo