"past" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

past przymiotnik

past + rzeczownik
Kolokacji: 279
past year • past decade • past month • past week • past century • past experience • past couple • past event • past midnight • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 74
2. past decade = po dekada past decade
3. past month = miniony miesiąc past month
4. past week = po tygodniu past week
6. past experience = dotychczasowe doświadczenie past experience
7. past couple = powyżej pary past couple
8. past event = za wydarzeniem past event
10. past summer = za latem past summer
11. past weekend = po weekendzie past weekend
13. past glory = za chwałą past glory
14. past mistake = za błędem past mistake
15. past generation = za generacją past generation
16. past season = po porze roku past season
20. past hour = po godzinie past hour
21. past life = za życiem past life
22. past chairman = za przewodniczącym past chairman
23. past day = po dniu past day
24. past time = po czasie past time
25. past member = za członkiem past member
26. past practice = za praktyką past practice
27. past game = za grą past game
28. past minute = po minucie past minute
29. past success = za sukcesem past success
30. past action = za działaniem past action
31. past relationship = za stosunkami past relationship
32. past noon = za południem past noon
33. past election = za wyborami past election
34. past age = za wiekiem past age
35. past record = za rekordem past record
36. past master = specjalista, fachowiec past master
37. past work = za pracą past work
38. past effort = za wysiłkiem past effort
39. past winter = za zimą past winter
40. past participle = imiesłów bierny, imiesłów czasu przeszłego past participle
41. past spring = za źródłem past spring
42. past behavior = za zachowaniem past behavior
43. past study = za nauką past study
44. past problem = za problemem past problem
45. past half-century = po połowa-wiek past half-century
46. past night = po nocy past night
47. past crime = za przestępstwem past crime
48. past activity = za działalnością past activity
49. past failure = za niepowodzeniem past failure
50. past sin = za grzechem past sin
51. past campaign = za kampanią past campaign
52. past discrimination = za dyskryminacją past discrimination
54. past episode = za wydarzeniem past episode
56. past one = za jednym past one
57. past quarter = po kwartale past quarter
58. past student = za studentem past student
59. past statement = za oświadczeniem past statement
60. past self = za własnym ja past self
61. past abuse = za nadużyciem past abuse
62. past director = za dyrektorem past director
64. past era = po erze past era
65. past association = za stowarzyszeniem past association
66. past service = po służbie past service
67. past issue = za wydaniem past issue
68. past policy = za polityką past policy
69. past conference = za kongresem past conference
70. past publication = za publikacją past publication
71. past use = za wykorzystaniem past use
72. past chair = za krzesłem past chair
74. past wrong = przeszłość zły past wrong

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.