BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"opposition" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

opposition rzeczownik

rzeczownik + opposition
Kolokacji: 13
community opposition • neighborhood opposition • Labor opposition • government opposition • union opposition • ...
opposition + rzeczownik
Kolokacji: 68
opposition party • opposition leader • opposition group • opposition politician • opposition candidate • opposition figure • ...
opposition + czasownik
Kolokacji: 69
opposition comes • opposition leads • opposition grows • opposition makes • opposition says • ...
czasownik + opposition
Kolokacji: 76
face opposition • express opposition • encounter opposition • meet opposition • overcome opposition • draw opposition • ...
przymiotnik + opposition
Kolokacji: 201
strong opposition • political opposition • fierce opposition • democratic opposition • stiff opposition • public opposition • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 37
3. public opposition = publiczny sprzeciw public opposition
6. stiff opposition = silny sprzeciw stiff opposition
  • But the county is a conservative place, and the project faces stiff opposition.
  • But, he added, the bill might encounter stiff opposition, particularly from religious groups.
  • The growing pressure of Congress and the public to go to war was met with some stiff opposition.
  • However, he is up against stiff opposition within the government.
  • But this plan is likely to face stiff opposition, particularly in the Senate, aides said.
  • But there was stiff opposition from the relatives of the girl.
  • But those proposals ran into stiff opposition from others within the administration.
  • There was stiff opposition to his ideas from all sections of the public.
  • The bill met with stiff opposition in Parliament, and was not passed.
  • Those efforts are likely to face stiff opposition in Washington.
9. serious opposition = poważna opozycja serious opposition
10. widespread opposition = rozpowszechniony sprzeciw widespread opposition
14. main opposition = główny sprzeciw main opposition
15. intense opposition = intensywny sprzeciw intense opposition
16. direct opposition = bezpośrednia opozycja direct opposition
17. vocal opposition = opozycja głośno wyrażająca opinię vocal opposition
18. internal opposition = wewnętrzna opozycja internal opposition
21. token opposition = symbol sprzeciw token opposition
22. armed opposition = uzbrojona opozycja armed opposition
24. popular opposition = popularny sprzeciw popular opposition
25. violent opposition = agresywny sprzeciw violent opposition
26. domestic opposition = krajowa opozycja domestic opposition
27. bitter opposition = zawzięty sprzeciw bitter opposition
28. heavy opposition = ciężki sprzeciw heavy opposition
29. vehement opposition = gwałtowna opozycja vehement opposition
30. only opposition = jedyna opozycja only opposition
31. Iraqi opposition = Irakijczyk sprzeciw Iraqi opposition
32. initial opposition = pierwsza litera sprzeciw initial opposition
34. effective opposition = przekonywająca opozycja effective opposition
35. staunch opposition = zagorzały sprzeciw staunch opposition
37. active opposition = czynny sprzeciw active opposition
przyimek + opposition
Kolokacji: 22
despite opposition • without opposition • in opposition • against opposition • into opposition • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.