"effective opposition" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przekonywająca opozycja
  1. effective przymiotnik + opposition rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The only effective opposition is the press, and God help us there.

powered by  eTutor logo