Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"official" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

official rzeczownik

rzeczownik + official
Kolokacji: 371
government official • Administration official • city official • police official • school official • union official • health official • ...
official + rzeczownik
Kolokacji: 3
Officials Report • Bordeaux Wine Official Classification • Official Website
official + czasownik
Kolokacji: 392
official says • official acknowledges • official declines • official announces • official expresses • official insists • official estimates • ...
czasownik + official
Kolokacji: 109
elect officials • quote officials • appoint officials • allow officials • accuse officials • tell officials • ask officials • make official • ...
przymiotnik + official
Kolokacji: 250
senior official • American official • local official • top official • military official • public official • federal official • Israeli official • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 95
(10) Soviet, Russian, familiar
Kolokacji: 3
(13) corrupt, longtime
Kolokacji: 2
(16) Canadian, child-welfare
Kolokacji: 2
(26) consular, diplomatic
Kolokacji: 2
(27) Italian, Roman
Kolokacji: 2
(28) economic, financial, secular
Kolokacji: 3
(30) current, new, young, incumbent
Kolokacji: 4
(31) political, governmental
Kolokacji: 2
(33) Nazi, Communist
Kolokacji: 2
(34) responsible, certain, loyal
Kolokacji: 3
(36) powerful, influential
Kolokacji: 2
(39) imperial, royal
Kolokacji: 2
(40) judicial, legal, incompetent
Kolokacji: 3
(41) statewide, citywide
Kolokacji: 2
(42) Catholic, papal
Kolokacji: 2
(45) diocesan, archdiocesan
Kolokacji: 2
(46) Ethiopian, Eritrean
Kolokacji: 2
1. mid-level official = pośredni urzędnik mid-level official
  • In many countries, a secretary of state is a mid-level official.
  • At smaller stations, mid-level officials such as the deputy station master usually speak English.
  • And at least 20 mid-level officials will be hired soon to oversee the new emphasis on the private sector.
  • President Clinton portrayed the decision as one made solely by mid-level officials on the facts and the law.
  • The words, read by a mid-level official in a routine briefing, did not make network news or front pages.
  • But he said the use of cars and drivers by many mid-level officials should be curtailed.
  • On the whole, mid-level officials solve most industrial policy issues.
  • More than 100 senior and mid-level Sandinista officials are pondering that question this week.
  • In general, recipients were lower and mid-level officials and officers.
  • Lower and mid-level officials still keep the same hours but eat simple food.
2. lower-level official = niski-poziom urzędnik lower-level official
4. top-level official = urzędnik na najwyższym szczeblu top-level official
5. higher-level official = wyższego poziomu urzędnik higher-level official
(49) agricultural, cultural
Kolokacji: 2
(50) Lithuanian, Latvian, Estonian
Kolokacji: 3
(51) on-ice, on-field
Kolokacji: 2
(52) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(54) anti-doping, anti-drug
Kolokacji: 2
(55) highest-paid, salaried
Kolokacji: 2
(56) Ecuadorean
Kolokacji: 1
przyimek + official
Kolokacji: 20
among officials • by officials • including officials • with officials • between officials • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.