Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"Cabinet-level official" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Urzędnik na poziomie gabinet
  1. cabinet-level przymiotnik + official rzeczownik
    Luźna kolokacja

    As a cabinet-level official, she had no reason to be here.

podobne do "Cabinet-level official" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "Cabinet-level official" po angielsku

inne