Zgarnij kurs BUSINESS ENGLISH za połowę ceny+ Odbierz PREZENT kurs Customer CareSPRAWDŹ >>

"official envisions" — Słownik kolokacji angielskich

official envisions kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik przewiduje
  1. official rzeczownik + envision czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The officials envision bird-watchers traveling to the state to see owls, eagles and American oystercatchers.