PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"oil official" — Słownik kolokacji angielskich

oil official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik naftowy
  1. oil rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Our problems with France will be resolved," a senior Iranian oil official said.