"negative" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

negative przymiotnik

negative + rzeczownik
Kolokacji: 238
negative effect • negative review • negative impact • negative reaction • negative publicity • negative consequence • ...
czasownik + negative
Kolokacji: 7
test negative • go negative • turn negative • prove negative • sound negative • ...
przysłówek + negative
Kolokacji: 33
generally negative • largely negative • overwhelmingly negative • extremely negative • most negative • ...
negative + przyimek
Kolokacji: 8
negative for • negative in • negative about • negative on • negative to • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.