PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"largely negative" — Słownik kolokacji angielskich

largely negative kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyraźnie negatywny
  1. largely przysłówek + negative przymiotnik
    Silna kolokacja

    Critical reaction to the series at the time was largely negative.