PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"generally negative" — Słownik kolokacji angielskich

generally negative kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie negatywny
  1. generally przysłówek + negative przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The series had a short run and was met with generally negative reception.