14 DNI ANGIELSKIEGO ZA DARMO!Zarejestruj się do 30 września i odbierz bonus.Sprawdź

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
  • Don't be here when I wake up in the morning.
  • You'll wake up in the morning and be on your way.
  • When he woke up in the morning, she had been gone.
  • "Especially when you wake up in the morning and see your name on the front of the paper."
  • When we woke up in the morning he didn't say anything.
  • What would be on my mind when I woke up in the morning?
  • I'm not going to wake you up in the morning.
  • I'll be gone by the time you wake up in the morning.
  • V5 had the three children look outside on the window when they wake up in the morning and before bed at night.
  • But when he woke up in the morning, everything would be all right.
3. wait until morning = poczekaj do poranka wait until morning
4. spend the morning = spędź poranek spend the morning
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.