BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"spend the morning" — Słownik kolokacji angielskich

spend the morning kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spędź poranek
  1. spend czasownik + morning rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They drink all day and most of the night, then spend the morning throwing up.

powered by  eTutor logo