BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"morning" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

morning rzeczownik

rzeczownik + morning
Kolokacji: 42
Sunday morning • Saturday morning • Monday morning • Friday morning • Tuesday morning • weekday morning • Thursday morning • ...
morning + rzeczownik
Kolokacji: 146
morning sun • Morning America • morning light • morning sunlight • morning glory • morning mist • morning prayer • Morning Edition • ...
morning + czasownik
Kolokacji: 39
morning comes • morning says • morning goes • morning finds • morning begins • ...
czasownik + morning
Kolokacji: 15
wake up in the morning • get up in the morning • wait until morning • spend the morning • hold on the morning • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
  • I'm 93 percent happy when I get up in the morning.
  • They should all get up at five in the morning, then they'd see what the world looked like without them.
  • You must tell me what to do, when to get up in the morning.
  • Those things don't help you get up in the morning.
  • You couldn't even tell her to get up in the morning.
  • I got up in the morning and did my job.
  • Getting up at five in the morning, said one woman, was no problem.
  • For a while I didn't even want to get up in the morning.
  • Even getting up in the morning is difficult for some.
  • Getting up in the morning, trying to figure out what to do.
3. wait until morning = poczekaj do poranka wait until morning
4. spend the morning = spędź poranek spend the morning
przymiotnik + morning
Kolokacji: 72
early morning • Good morning • sunny morning • late morning • bright morning • cold morning • recent morning • beautiful morning • ...
przyimek + morning
Kolokacji: 27
till morning • until morning • since morning • before morning • by morning • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.