ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"league" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

league rzeczownik

rzeczownik + league
Kolokacji: 222
Football League • Hockey League • Soccer League • Champions League • Basketball League • Ivy League • Anti-Defamation League • ...
league + rzeczownik
Kolokacji: 333
league game • league debut • league title • league team • league baseball • league championship • league player • league record • ...
league + czasownik
Kolokacji: 127
league consists • league wins • league plays • league announces • league begins • league starts • league says • league folds • ...
czasownik + league
Kolokacji: 90
play in the Football League • make in the Football League • spend in the leagues • promote to the Premier League • score in the league • ...
przymiotnik + league
Kolokacji: 149
major league • minor league • professional league • big league • amateur league • national league • Little League • Italian League • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 60
(3) big, square, super, large
Kolokacji: 4
(4) national, Jewish, public
Kolokacji: 3
(5) Little, top, low, high
Kolokacji: 4
(10) regional, Western
Kolokacji: 2
(11) entire, whole, nationwide
Kolokacji: 3
(13) local, unpredictable
Kolokacji: 2
(14) Russian, Soviet, fellow
Kolokacji: 3
(18) British, Scottish
Kolokacji: 2
(19) Northern, southern
Kolokacji: 2
(20) Greek, Athenian, Hellenic
Kolokacji: 3
(21) Canadian, Mexican
Kolokacji: 2
(22) American, English
Kolokacji: 2
2. Chinese Super League = Chińska Liga super Chinese Super League
3. Maltese Premier League = Maltańczyk Premier League Maltese Premier League
4. Tasmanian Football League = Tasmańczyk liga piłkarska Tasmanian Football League
  • He played for Glenorchy Football Club in the Tasmanian Football League in 2011.
  • Charlesworth played for Cananore in the Tasmanian Football League (TFL).
  • This competition was formed in 1996 as a change of name from the Northern section of the Tasmanian Amateur Football League.
  • The Tasmanian Football League declared the match a no result and withheld the 1967 State Premiership.
  • He also played for the Glenorchy in the Tasmanian Football League (TFL).
  • The Tasmanian Football League, based around Hobart, began in 1879.
  • The Tasmanian Football League operates on a single table system, with no divisions, conferences nor promotion and relegation from other leagues.
  • Gorringe played for the Cananore club in the Tasmanian Football League between the years 1914 and 1930.
  • After the death of the Tasmanian Football League in December 2000, the club was temporarily without a league to play in.
  • Northern Tasmanian Football League (1)
5. provincial league = liga prowincjusza provincial league
6. Cuban league = Kubańska liga Cuban league
(24) Human, Protective
Kolokacji: 2
(27) indoor, outdoor
Kolokacji: 2
(28) Gaelic, Irish
Kolokacji: 2
(32) Swedish, Danish
Kolokacji: 2
(34) Democratic, Communist
Kolokacji: 2
(35) Latvian, Lithuanian
Kolokacji: 2
(36) original, premier
Kolokacji: 2
(38) established, official
Kolokacji: 2
(39) inaugural, successful
Kolokacji: 2
przyimek + league
Kolokacji: 23
out of one's league • such as Arab league • about several leagues • during the National League • around the league • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.