"Australian League" — Słownik kolokacji angielskich

Australian League kolokacja
Popularniejsza odmiana: Australian Football League
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Australijska Liga
  1. Australian przymiotnik + league rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not to be confused with the former Australian league of the same name which ran from 1994 to 1999.

    Podobne kolokacje: