"Lacrosse League" — Słownik kolokacji angielskich

Lacrosse League kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Lacrosse Liga
  1. lacrosse rzeczownik + league rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Until recently, his parents were still watching him play in a local lacrosse league.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo